VELKOMMEN TIL BØRNECENTER KØBENHAVN

Børnecenter København er en samling af de mest specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Børnecenter København er blandt andet etableret for at sikre ensartede ydelser på tværs af kommunen. Centret er således bydækkende og betjener udover børnene og deres familier også samarbejdspartnere og brugere i kommunens områder.

På denne side kan du få et overblik over hvem vi er, og hvilke ydelser og aktiviteter vi aktuelt tilbyder.

En kursusdag for forældre og fagfolk.
Dagligdagen er forandret for mange børn, og for nogle børn er disse ændringer rigtig vanskelige at forstå og forholde sig til.
Find ideer og forslag til alternativ kommunikation her.
""
Legeteket låner legetøj ud til børn med særlige behov, som er tilknyttet en fagperson på Børnecenter København.
Et kursusforløb i leg, samspil og kommunikation for forældre til børn med autisme og/eller vanskeligheder med kontakt og samspil.
""
Hvis dit barn pga. nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for træning, kan det modtages i Den Ambulante Børneterapi.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser
""
Ergoterapeutisk/Fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK til elever i BUF-Flextilbud
""
Oralmotorisk Team København (OMT) ser børn i alderen 0-18 år, som har større mundmotoriske vanskeligheder.
""
På denne side kan du finde links til information om hjemmetræning i Københavns Kommune.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med multiple funktionsnedsættelser