VELKOMMEN TIL BØRNECENTER KØBENHAVN

Børnecenter København er en samling af de mest specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Børnecenter København er blandt andet etableret for at sikre ensartede ydelser på tværs af kommunen. Centret er således bydækkende og betjener udover børnene og deres familier også samarbejdspartnere og brugere i kommunens områder.

På denne side kan du få et overblik over hvem vi er, og hvilke ydelser og aktiviteter vi aktuelt tilbyder.

Forløbet er målrettet forældre til småbørn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret.
På denne side kan du finde links til information om hjemmetræning i Københavns Kommune.
Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Oralmotorisk Teams målgruppe er børn i alderen 0-18 år (bosat i Københavns Kommune) som har større mundmotoriske vanskeligheder.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Oplæg og foredrag med fagligt indhold.
Vi afholder løbende tegn-til-talekurser for både forældre og fagfolk.
Legeteket låner legetøj ud til børn med særlige behov, som er tilknyttet en fagperson på Børnecenter København.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med svære funktionsnedsættelser
Ergoterapeutisk/Fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK til elever i BUF-Flextilbud
Hvis dit barn pga. nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for træning, kan det modtages i Den Ambulante Børneterapi.