Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i Børnecenter København betjener hhv. kommunens specialskoler og brugerne i Den Ambulante Børneterapi.
Billede
Dreng får fysioterapeutisk behandling

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne udfører undersøgelse, observation, test, træning, rådgivning og vejledning. Træningen foregår individuelt eller i grupper efter behov. På enkelte skoler tilbydes endvidere afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Formålet med det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske arbejde er overordnet at styrke barnets udvikling, så barnet får optimale muligheder for at klare hverdagens gøremål i hjem, skole og fritidsaktiviteter. Dette med henblik på at barnets samlede trivsel og udvikling styrkes. Der anvendes leg og andre daglige aktiviteter direkte i træningen, i kombination med fagligt anerkendte behandlingsmetoder til at træne betydningsfulde aktiviteter.

I Den Ambulante Børneterapi ydes der rådgivning, undersøgelse og træning til børn og unge i alderen 0-18 år, som bor i Københavns Kommune, og som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne . Dette tilbud er rettet mod børn og unge (og deres familier), som ikke har et tilbud om terapi i institution eller skole. Inden træningen i Den Ambulante Børneterapi iværksættes, udarbejdes en træningsplan i fællesskab med forældrene.

Alle Børnecenter Københavns fysioterapeuter og ergoterapeuter udfører genoptræning, enten i Den ambulante Børneterapi eller på den specialskole, hvor barnet er tilknyttet.