Den Ambulante Børneterapi (DAB)

Hvis dit barn pga. nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for træning, kan det modtages i Den Ambulante Børneterapi.
Billede
Børnefødder på massagepude

Det er sundhedsplejersker, børnelæger på hospitaler samt privatpraktiserende børnelæger, der kan henvise til denne træning. Du skal derfor henvende dig til den børnelæge der behandler/har behandlet dit barn, eller til sundhedsplejersken.

I Den Ambulante Børneterapi (DAB) udføres rådgivning, undersøgelse og træning i en afgrænset periode af børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt rådgivning til deres familier. 

Tilbuddet omfatter børn og unge i alderen 0-18 år, der bor i Københavns Kommune, og som ikke har tilbud om terapi i institution eller skole.

Undersøgelse, træning og rådgivning ydes med henblik på at afhjælpe allerede eksisterende problemer samt forebygge at disse vokser sig større og nye kommer til.

De børn, der kommer til træning i Den Ambulante Børneterapi, kan have vanskeligt ved at udføre almindelige dagligdags aktiviteter på en hensigtsmæssig måde. De kan have svært ved at følge med i institutionen, med at lege og deltage i fritidsaktiviteterne, de hjemlige gøremål eller bare noget så praktisk som at tage tøj på. Under forløbet inddrages børn og forældre som aktive samarbejdspartnere, således at forældrene efterfølgende kan overføre træningsaktiviteterne direkte til hjemmet.

Målgruppen i DAB er:

 • Børn med forsinket motorisk udvikling
 • Børn hvis motorik eller sansebearbejdning hindrer dem i almindelig daglig aktivitetsudførelse

Tilbuddet omfatter ikke:

 • Børn der har tilbud om terapi på institution eller skole
 • Børn med smerter, hvis motorik er alderssvarende
 • Børn, hvis problematik udelukkende omhandler holdningskorrektion
 • Børn med hypermobilitet, som ikke har indvirkning på barnets hverdag
 • Børn med psykiatriske diagnoser (f.eks. angst eller depression) som er den primære årsag til barnets vanskeligheder

Tilbuddet kan indeholde et eller flere af følgende punkter:

 • Undersøgelse
 • Faglig vurdering som klarlægger om barnet har behov for rådgivning, vejledning eller behandling
 • Rådgivning og vejledning, der kan udføres i hjemmet eller på barnets institution eller skole
 • Træning, der udføres i DAB'en i en afgrænset periode
 • Udarbejdelse af en træningsplan i fællesskab med forældrene

Genoptræning:

Hvis dit barn, efter hospitalsindlæggelse har brug for genoptræning, kan dette bevilliges af lægen på hospitalet. Vurderer lægen, at der er behov for genoptræning, skal der i samarbejde med forældrene udarbejdes en genoptræningsplan, som sendes til kommunen. Barnet vil herefter blive indkaldt til genoptræning.

Genoptræningstilbuddet indeholder:

 • Test
 • Genoptræning
 • Rådgivning og vejledning

Vedligeholdende træning:

Hvis dit barn har et motorisk handicap, og har brug for længerevarende træning, kan Socialforvaltningen søges om forlængelse af træningsforløbet.

Hvordan indsendes indstillingen?

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den som vedhæftet fil - eventuelt sammen med andre relevante dokumenter - på en af følgende måder:

Har du en mailadresse som ender på .kk.dk kan du sende en mail på almindelig vis til dab@buf.kk.dk (gælder sundhedsplejersker, fagpersoner o.lign.)

Er du tilmeldt tunnelløsningen, kan du sende med sikker post til dab@buf.kk.dk  (gælder hospitaler, kommuner o. lign.)

Har du et cvr nr kan du sende via virk.dk til Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen – skriv i emnefeltet: ”att: Børnecenter København” (gælder læger, tandlæger o.lign.)

Den Ambulante Børneterapi

Den Ambulante Børneterapi

Kastelsvej 60

2100 København Ø