Tale-hørekonsulenter

Tale-hørekonsulenterne i Børnecenter København betjener kommunens specialbørnehaver og specialskoler samt basisgrupper for børn med vidtgående handicap, og arbejder bredt med tale, sprog og kommunikation.
Billede
Dreng puster til en håndfuld farvede fjer

Tale-hørekonsulenterne yder specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år i kommunens specialbørnehaver, basisgrupper og specialskoler, samt i andre tilfælde hvor der er behov for en specialiseret logopædisk indsats. Tale-hørekonsulenterne afdækker barnets kommunikative niveau og potentialer; hvad forstår barnet og hvad kan barnet selv udtrykke? Der udarbejdes forslag til den efterfølgende foranstaltning, og det afdækkes hvilke metoder og redskaber der er relevante for barnets kommunikation, sprog og taleudvikling.

Tale-Hørekonsulenterne har et bredt kendskab til ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) som er en samlebetegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, når talesproget ikke er tilstrækkeligt. Det kan være kommunikationsformer, strategier, teknikker og hjælpemidler, der anvendes til at understøtte det kommunikative samspil og samtidig støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen. Eksempler kan være tegn til tale, visualisering anvendt på forskellige måder samt digitale og non-digitale kommunikationssystemer.

ASK hjælpemidler kan understøtte talesproget samt tydeliggøre og fastholde kommunikationen over tid. For nogen kan ASK være den væsentligste vej til at gøre sig forståelig.

Der tilbydes vejledning og supervision til pædagoger og forældre, med henblik på at optimere barnets samlede kommunikative muligheder. I enkelte tilfælde kan der gives direkte undervisning i forhold til barnets vanskeligheder. Tale-hørekonsulenterne indgår i de tværfaglige samarbejdsrelationer omkring barnet, samt følger og vurderer løbende udbyttet af den specialpædagogiske indsats.

I Børnecenter København bestyrer tale-hørekonsulenterne et Legetek, som udlåner specialpædagogisk legetøj til børn med omfattende kommunikative vanskeligheder.

Kontakt til tale-hørekonsulenterne

Anna Rojek Frederiksen

Anna Rojek Frederiksen

Anne Thousig Jakobsen

Anne Thousig Jakobsen

Birgitte Lindhart Claussen

Birgitte Lindhart Claussen

Christa Thomsen

Christa Thomsen

Leda Holt

Leda Holt

Lise Pind

Lise Pind

Legeteksansvarlig

Mads Berglund Petersen

Mads Berglund Petersen

Malene Lundsgaard

Malene Lundsgaard

Hjemmetræningskoordinator

Marie Lassen

Marie Lassen

Merete Hasager Schultz

Merete Hasager Schultz

Mette Brunsgaard Trolle

Mette Brunsgaard Trolle

Mette Rørbeck Nørreby

Mette Rørbeck Nørreby

Naja Mejlgaard

Naja Mejlgaard

Natasha Damlund Larsen Højmose

Natasha Damlund Larsen Højmose

Nancy Harson

Nancy Harson

Rikke Emmerich Nielsen

Rikke Emmerich Nielsen

Tine Frehr Hansen

Tine Frehr Hansen