Psykologer

Psykologerne i Børnecenter København betjener kommunens specialbørnehaver og -skoler samt basisgrupper for børn med vidtgående handicap.
Billede
Lille dreng kigger på legetøjsfigurer

Psykologerne yder rådgivning og vejledning til forældre, medarbejdere og ledelse, samt stiller forslag til foranstaltning på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Psykologerne yder ligeledes konsultativ bistand til personale og ledelse efter behov. Det betyder, at psykologerne kan inddrages som sparringspartnere i pædagogiske psykologiske spørgsmål.

En gang om året, eller hvis der er behov for en ny vurdering af placering, revisiterer psykologerne børnene og de unge. Det sker i samarbejde med forældre, specialinstitutioner og -skoler.

Psykologerne deltager desuden i PPR-møder i områderne, hvor der gives supervision til det faglige personale i sager eller problematikker, der har en særlig vidtgående karakter.

Kontakt til psykologerne

Lene Therkelsen

Lene Therkelsen

Leder for psykologer - IBØ / BCK

Anna Caya Langkilde Stenz

Anna Caya Langkilde Stenz

Studentermedhjælper

Anna Cecilie Verder

Anna Cecilie Verder

Birgit Rendsmark

Birgit Rendsmark

Carla Isabella Malouie

Carla Isabella Malouie

Constanza Joaquina Tamm

Constanza Joaquina Tamm

Flemming Petersen

Flemming Petersen

Gitte Hove Bergqvist

Gitte Hove Bergqvist

Lene Vangsgaard

Lene Vangsgaard

Lone Fischer

Lone Fischer

Maike Spliedt

Maike Spliedt

Nanna Frost Jensen

Nanna Frost Jensen

Vera Seemann

Vera Seemann

Sanne Bræstrup Kirstein

Sanne Bræstrup Kirstein