Oralmotorisk Team

Oralmotorisk Team København (OMT) ser børn i alderen 0-18 år, som har større mundmotoriske vanskeligheder.
Billede
Lille dreng bider i en bidering (en Chewey Tube)

OMT er et tværfagligt team, bestående af ergoterapeut og tale-hørekonsulent. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret syn på barnet og tager udgangspunkt i barnets motoriske udvikling og barnets måde at sanse på.

OMT er bl.a. uddannet i metoder som OPT (Oral Placement Therapy level1+2), SOS Approach to Feeding og OMFT (Orofacial Myofunctional Therapy), hvorfor disse indsatser anvendes som udgangspunkt i undersøgelse og vejledning.

OMT tilbyder udredning og vejledning til børn, som bor i Københavns Kommune. Tilbuddet er rettet mod børn, der forinden er både tilset og vurderet af en fagperson i forhold til spise-, savle- eller udtaleproblematikker.

Målgruppe:

Tilbuddet henvender sig til børn med vanskeligheder indenfor følgende områder: 

 • Spise- og drikkefunktion, hvor barnet har svært ved at bearbejde maden/væsken, og som måske ofte fejlsynker.
 • Savlen, hvor der ses en udtalt slaphed i muskulaturen i og omkring munden (børn over 4 år).
 • Tale, hvor der observeres mundmotoriske udfordringer og høres udtalevanskeligheder, eller hvor traditionel udtaletræning ikke har haft effekt.

OBS! OMT vejleder ikke i forhold til amning og brug af sutteflaske. For disse problematikker henvises til sundhedsplejens ammespecialister. OMT vejleder ikke børn over tre år der fortsat bruger sut - sutten skal være seponeret i minimum tre måneder inden indstiling til OMT.

Konsultation hos Oralmotorisk Team:

Konsultationen, hvor barnet kommer sammen med forældrene og fagpersoner, er udelukkende til undersøgelse og vejledning af barnets mundmotoriske vanskeligheder med mulighed for opfølgende konsultation. Der tilbydes ikke et forløb med undervisning eller træning.

Konsultationen indeholder:

 • Observation af hvordan barnet spiser og drikker.
 • Observation af hvordan barnets bevæger sig og sanser med sin krop.
 • Udvalgte øvelser tilpasset barnets behov.

Forældrene vil nogle dage efter modtage et notat med øvelser. En vellykket indsats kræver daglig træning for at opnå det ønskede resultat og det forventes at forældrene tager aktivt del i dette.

Hvem kan indstille:

Indstilling til Oralmotorisk Team sker via hospitalet eller en kommunal fagperson:

 • Sundhedsplejerske
 • Tale-hørekonsulent
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Læge (egen læge eller via hospital)
 • Speciallæge
 • Tandlæge

Vi anbefaler, at du, som indstiller deltager i konsultationen, da du er den som har den tætte kontakt til barnet. Vores erfaring viser at barnet og familien har et stort udbytte af at du deltager, for at støtte op omkring de tiltag som bliver iværksat.

Hvordan indsendes indstillingen?

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den som vedhæftet fil (eventuelt sammen med andre relevante dokumenter) på en af følgende måder:

Har du en mailadresse som ender på .kk.dk kan du sende en mail på almindelig vis til dab@buf.kk.dk (dette gælder sundhedsplejersker, fagpersoner o.lign.)

Er du tilmeldt tunnelløsningen kan du sende med sikker post til dab@buf.kk.dk  (dette gælder hospitaler, kommuner o. lign.)

Har du et cvr-nr kan du sende via virk.dk til Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen – skriv i emnefeltet: ”att: Børnecenter København” (dette gælder læger, tandlæger o.lign.)

Vær opmærksom på at der kan være ca. 3 måneders ventetid, dog ikke for børn under to år med alvorlige spiseproblemer. Det er ikke muligt at tilbyde telefonisk vejledning i ventetiden.

Indstillingsskema og oralmotorisk tjekliste sendes til:

Oralmotorisk Team