Specialpædagogisk bistand

Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser
Billede
Lille pige med høreapparat læser med sine forældre.

Hvis dit barn er født med en omfattende funktionsnedsættelse, for eksempel et større motorisk handicap, en hjerneskade, en svær hørenedsættelse, et syndrom eller en udviklingsforstyrrelse, er der mulighed for at modtage specialpædagogisk bistand fra Børnecenter København.

Bistanden kan omfatte pædagogisk vejledning, hørepædagogisk vejledning og talepædagogisk bistand.

Bistanden ydes til alle børn (0-18 år), som har en omfattende funktionsnedsættelse, og som er bosat i Københavns Kommune. Alle kan henvende sig, også fagfolk, men i så fald kun efter aftale med forældrene.

Hvordan indsendes indstillingen?

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den som vedhæftet fil - eventuelt sammen med andre relevante dokumenter - på en af følgende måder:

  • Har du en mailadresse som ender på .kk.dk kan du sende en mail på almindelig vis til bck@buf.kk.dk (gælder sundhedsplejersker, fagpersoner o.lign.)
  • Er du tilmeldt tunnelløsningen, kan du sende med sikker post til bck@buf.kk.dk  (gælder hospitaler, kommuner o. lign.)
  • Har du et cvr nr kan du sende via virk.dk til Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen – skriv i emnefeltet: ”att: Børnecenter København” (gælder læger, tandlæger o.lign.)
  • Er du privatperson, kan du sende direkte til Børnecenter København med digital sikker post via e-boks - brug linket "skriv sikkert til os" på denne side (gælder forældre, værge mm).

Indstillingsskema til specialpædagogisk bistand

indstillingsskemaet sendes til

Børnecenter København

Kontakt vedrørende specialpædagogisk bistand

Heidi Lerche Fejsø

Konstitueret leder for talehørekonsulenter

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kristianiagade 9

2100 København Ø