Forskellige aktiviteter i Børnecenter København

Vi afholder løbende forskellige kurser - både korte og lange - for forældre og fagpersoner. 

De emner som vores kurser aktuelt omhandler, er:

  • Visualisering som pædagogisk redskab
  • PECS
  • Tegn Til Tale
  • Forældrekurser om samspil og kommunikation (til forskellige målgrupper).

Se mere detaljeret om vores tilbud i nedenstående menupunkter.

Et kursusforløb i leg, samspil og kommunikation for forældre til børn med autisme og/eller vanskeligheder med kontakt og samspil.
Vi afholder løbende tegn-til-talekurser for både forældre og fagfolk.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med multiple funktionsnedsættelser