Forskellige aktiviteter i Børnecenter København

Vi afholder løbende forskellige kurser - både korte og lange - for forældre og fagpersoner. 

De emner, vores kurser aktuelt omhandler, er:

  • Visualisering som pædagogisk redskab
  • PECS
  • Tegn Til Tale
  • Forældregrupper for børn med autisme
  • Småbørnstilbud København (vejledningskursus for familier med børn med svære funktionsvanskeligheder)

Desuden afholder vi i perioder BCK-eftermiddage, som er en række åbne temaeftermiddage med skiftende oplægsholdere.

Se mere om vores tilbud i menupunkterne.

Vi afholder løbende tegn-til-talekurser for både forældre og fagfolk.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Forløbet er målrettet forældre til småbørn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med svære funktionsnedsættelser
Oplæg og foredrag med fagligt indhold.