Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er ændrede eller lukkede pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du som borger eller virksomhed stadig kan komme i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Visualisering som pædagogisk redskab

En kursusdag for forældre og fagfolk.

På grund af Coronarestriktionerne er forårets kursus ikke afholdt - hold øje med denne side, hvor næste kursus vil blive slået op.

Mange børn med kommunikationsvanskeligheder har nemmere ved at rette opmærksomheden mod det, de ser (det visuelle) end det, de hører (talesproget).
Visualisering er en måde at give information på ved hjælp af synlige elementer som billeder, genstande og fysisk indretning. Formålet med at bruge visualisering er at understøtte forståelsen (give mening) for barnet i sin relation til omverdenen.

Indhold for kursusdagen:

  • Hvorfor visualisering?
  • Eksempler på basale former for visualisering – fysisk indretning, skemaer mm.
  • Gruppearbejde med eksempler fra kursisternes egen hverdag

Målgruppe:

Kurset retter sig mod fagfolk og forældre til børn med autisme, ADHD eller lignenede kommunikationsvanskeligheder i aldersgruppen op til 8 år, bosiddende i Københavns Kommune.

Tidspunkt:

Dato for næste kursus er ikke fastsat endnu.

Sted:

Børnecenter København, Kristianiagade 9, 2100 København Ø (indgang gennem gården).

OBS: Begrænset mulighed for parkering.

Deltagerantal:

Ca. 25 deltagere

Forplejning:

Der vil blive serveret kaffe/the og frugt, men man skal selv sørge for frokost.

Tilmelding:

Snarest da det sker efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding sendes til talepædagog Merete Hasager Schultz. (HUSK: ingen personfølsomme oplysninger).

Kursusundervisere:

Talepædagogerne Merete Hasager Schultz og Lise Pind,

Børnecenter København