Visualisering som pædagogisk redskab

En kursusdag for forældre og fagfolk.

Kurset er desværre aflyst pga COVID19-restriktioner – hold øje med denne side, hvor det næste kursus bliver slået op.

Mange børn med kommunikationsvanskeligheder har nemmere ved at rette opmærksomheden mod det, de ser (det visuelle) end det, de hører (talesproget).
Visualisering er en måde at give information på ved hjælp af synlige elementer som billeder, genstande og fysisk indretning. Formålet med at bruge visualisering er at understøtte forståelsen (give mening) for barnet i sin relation til omverdenen.

Indhold for kursusdagen:

  • Hvorfor visualisering?
  • Eksempler på basale former for visualisering – fysisk indretning, skemaer mm.
  • Gruppearbejde med eksempler fra kursisternes egen hverdag

Målgruppe:

Kurset retter sig mod fagfolk og forældre til børn med autisme, ADHD eller lignenede kommunikationsvanskeligheder i aldersgruppen op til 8 år, bosiddende i Københavns Kommune.

Tidspunkt:

Mandag d. 2. november 2020

Sted:

Børnecenter København, Kristianiagade 9, 2100 København Ø (indgang gennem gården).

OBS: Begrænset mulighed for parkering.

Deltagerantal:

Max 18 deltagere

Forplejning:

Der vil blive serveret kaffe/the og frugt, men man skal selv sørge for frokost.

Tilmelding:

Snarest da det sker efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding sendes til talepædagog Merete Hasager Schultz. (HUSK: ingen personfølsomme oplysninger).

Kursusundervisere:

Talepædagogerne Merete Hasager Schultz og Lise Pind,

Børnecenter København