Talepædagoger

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Talepædagogerne i Børnecenter København arbejder bredt med tale, sprog og kommunikation.

Talepædagogerne yder specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år i kommunens specialbørnehaver, basisgrupper og specialskoler, samt i andre tilfælde hvor der er behov for en specialiseret talepædagogisk indsats. Talepædagogerne afdækker barnets kommunikative niveau og potentialer; hvad forstår barnet og hvad kan barnet selv udtrykke? Der udarbejdes forslag til den efterfølgende foranstaltning, og det afdækkes hvilke metoder og redskaber, der er relevante for for barnets kommunikation, sprog og taleudvikling.

Der tilbydes vejledning og supervision af pædagoger og forældre, med henblik på at optimere barnets samlede kommunikative muligheder. I visse tilfælde gives direkte undervisning i forhold til barnets vanskelligheder. Talepædagogerne indgår i de tværfaglige samarbejdsrelationer omkring barnet, samt følger og vurderer løbende udbyttet af den specialpædagogiske indsats.

I Børnecenter København bestyrer talepædagogerne Legeteket, som udlåner specialpædagogisk legetøj til børn med omfattende kommunikative vanskeligheder.

************

Kontaktoplysninger til Børnecenterets talepædagoger.