Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er ændrede eller lukkede pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du som borger eller virksomhed stadig kan komme i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Specialinstitutioner og -skoler

  • ""
Her kan du finde oplysninger om specialtilbudene i Københavns Kommune.

Psykologer, talepædagoger samt fysio- og ergoterapeuter fra Børnecenter København har en tæt tilknytning til specialskoler og -institutioner i Københavns Kommune. De tilbringer en stor del af deres tid ude på skolerne og institutionerne, hvor de behandler og træner børnene.

Links til oversigter over skole- og institutionstilbud i Københavns Kommune