Specialinstitutioner og -skoler

  • ""
Her kan du finde oplysninger om specialtilbudene i Københavns Kommune.

Psykologer, talepædagoger samt fysio- og ergoterapeuter fra Børnecenter København har en tæt tilknytning til specialskoler og -institutioner i Københavns Kommune. De tilbringer en stor del af deres tid ude på skolerne og institutionerne, hvor de behandler og træner børnene.

Links til oversigter over skole- og institutionstilbud i Københavns Kommune