Special-pædagogisk bistand

Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser

Hvis dit barn er født med en omfattende funktionsnedsættelse, for eksempel et større motorisk handicap, en hjerneskade, en svær hørenedsættelse, et syndrom eller en udviklingsforstyrrelse, er der mulighed for at modtage specialpædagogisk bistand fra Børnecenter København.

Bistanden kan omfatte pædagogisk vejledning, hørepædagogisk vejledning og talepædagogisk bistand.

Bistanden ydes til alle børn (0-18 år), som har en omfattende funktionsnedsættelse, og som er bosat i Københavns Kommune. Alle kan henvende sig, også fagfolk, men i så fald kun efter aftale med forældrene.

Vil du vide mere, kan du kontakte koordinerende talepædagog Malene Lundsgaard.

************

Hvordan indsendes indstillingen?

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den som vedhæftet fil - eventuelt sammen med andre relevante dokumenter - på en af følgende måder:

  • Har du en mailadresse som ender på .kk.dk kan du sende en mail på almindelig vis til bck@buf.kk.dk (gælder sundhedsplejersker, fagpersoner o.lign.)
  • Er du tilmeldt tunnelløsningen, kan du sende med sikker post til bck@buf.kk.dk  (gælder hospitaler, kommuner o. lign.)
  • Har du et cvr nr kan du sende via virk.dk til Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen – skriv i emnefeltet: ”att: Børnecenter København” (gælder læger, tandlæger o.lign.)
  • Er du privatperson kan du sende direkte til Børnecenter København med digital sikker post via dette link: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=12640 (gælder forældre, værge mm).