Småbørnstilbud København

Et vejledningsforløb til familier med småbørn med svære funktionsnedsættelser

Dette vejledningstilbud er blevet til i et samarbejde mellem Børnecenter København og Specialklyngen, som er de seks specialdaginstitutioner i Københavns Kommune.

Tibuddet strækker sig over 11 gange i perioden september - november 2017. Se det præcise indhold samt datoer i den vedhæftede folder.

Målgruppe:

  • Forældre og deres 0-6 årige børn med svære funktionsnedsættelser, med bopæl i Københavns Kommune.

Indhold i vejledningsforløbet:

  • Tilbud om leg for forældre og barn i varmtvandsbassin samt tilrettelagte aktiviteter understøtter kontakt og kommunikation. Vi optager undervejs videoklip af samspil mellem forældre og barn, som vi sammen ser på forældremøder.

Hvad går tilbuddet ud på:

  • At understøtte tilknytningen, samspillet og kommunikationen mellem jer og jeres barn, på baggrund af jeres families egen viden og erfaring, egne kompetencer og måder at være sammen på.
  • At gennemføre aktiviteter og lege der gør det mere tydeligt, hvad jeres barn kan, og sammen finde ud af hvordan I som forældre kan få fælles oplevelser, der kan åbne for fælles forståelse og udvikling.
  • At lære andre familier i lignende livssituationer at kende og dele erfaringer med dem.

Yderligere information fås i den vedhæftede fil nederst på denne side, eller ved at kontakte talepædagog Leda Holt.