Småbørnstilbud København

Et vejledningsforløb til familier med småbørn med multiple funktionsnedsættelser

Kurset bliver desværre ikke afholdt dette efterår – hold øje med denne side, hvor det næste kursus bliver slået op.

Dette vejledningstilbud er blevet til i et samarbejde mellem Børnecenter København og Specialklyngen, som er de seks specialdaginstitutioner i Københavns Kommune.

Tibuddet strækker sig over 11 gange.

Målgruppe:

  • Forældre og deres 0-6 årige børn med svære fysiske funktionsnedsættelser, med bopæl i Københavns Kommune.

Indhold i vejledningsforløbet:

  • Tilbud om leg for forældre og barn i varmtvandsbassin samt tilrettelagte aktiviteter som understøtter kontakt og kommunikation. Undervejs optager vi videoklip af samspil mellem forældre og barn, som vi sammen ser på forældremøder.

Hvad går tilbuddet ud på:

  • At understøtte tilknytningen, samspillet og kommunikationen mellem jer og jeres barn, på baggrund af jeres families egen viden og erfaring, egne kompetencer og måder at være sammen på.
  • At gennemføre aktiviteter og lege der gør det mere tydeligt hvad jeres barn kan, og sammen finde ud af hvordan I som forældre kan få fælles oplevelser, der kan åbne for fælles forståelse og udvikling.
  • At lære andre familier i lignende livssituationer at kende og dele erfaringer med dem.

Yderligere information fås ved at kontakte talepædagog Leda Holt.