Psykologer

  • ""
Psykologerne i Børnecenter København betjener kommunens specialbørnehaver og -skoler samt basisgrupper for børn med vidtgående handicaps.

En gang om året, eller når der er behov for en ny vurdering af placering, revisiterer psykologerne børnene og de unge. Det sker i samarbejde med forældre, specialinstitutioner og -skoler.

Psykologerne yder rådgivning og vejledning til forældre, medarbejdere og ledelse, samt stiller forslag til foranstaltning på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Psykologerne yder ligeledes konsultativ bistand til personale og ledelse efter behov. Det betyder, at psykologerne kan inddrages som sparringspartnere i pædagogiske psykologiske spørgsmål.

Psykologerne deltager desuden i PPR-møder i områderne, hvor der gives supervision til det faglige personale i sager eller problematikker, der har en særlig vidtgående karakter.

************

Kontaktoplysninger til Børnecenterets psykologer.