PECS

En kursusdag for forældre og fagfolk.

Kurset er afholdt – hold øje med denne side, hvor det næste kursus bliver slået op.

PECS (Picture Exchange Communication System) er udviklet af psykolog Andrew Bondy og talepædagog Lori Frost, Delaware, USA. Den oprindelige målgruppe for PECS var småbørn med autisme uden (eller med begrænset) talesprog. PECS har dog vist sig at være anvendeligt over for en langt bredere gruppe af børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder.

Indhold:

På kurset vil der blive givet en generel introduktion til hvad PECS står for og en specifik gennemgang af faserne i kommunikationssystemet. Præsentationen vil overvejende bestå i en praktisk demonstration af systemet og deltagerne vil få mulighed for selv at afprøve PECS.

Målgruppe:

Kurset er gratis, og retter sig mod fagfolk og forældre til børn med autisme.

Tidspunkt:

Er ikke datosat endnu.

Sted:

Børnecenter København
Kastelsvej 60
2100 København Ø.

OBS. Bilister kan få svært ved at finde P-plads.

Deltagerantal:

Max. 30 personer, tilknyttet Københavns Kommune.

Tilmelding:

Foregår efter ”først til mølle” princippet. Spørgsmål rettes til talepædagog Lise Pind

Forplejning:

Der vil blive serveret kaffe/the og frugt, men man skal selv sørge for frokost.

Kursusundervisere:

Talepædagogerne Lise Pind og Marie Lassen, Børnecenter København, Specialområdet