Oralmotorisk Team

 • ""
Oralmotorisk Team København (OMT) ser børn i alderen 0-18 år, som har større mundmotoriske vanskeligheder.

OMT er et tværfagligt team, bestående af ergoterapeut og talepædagog. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret syn på barnet og tager udgangspunkt i barnets motoriske og sensoriske udvikling. OMT er bl.a. uddannet i metoder som OPT (Oral Placement Therapy level1+2) og SOS Approach to Feeding, hvorfor disse indsatser anvendes som udgangspunkt i undersøgelse og intervention. Socialstyrelsen anbefaler OPT i forhold til børn med en verbal dyspraksi diagnose.

OMT tilbyder udredning og vejledning til børn, som bor eller går i institution i Københavns Kommune. Tilbuddet er rettet mod børn, der forinden er vurderet af en fagperson i forhold til spise-, savle- eller udtaleproblematikker.

Målgruppe:

Tilbuddet henvender sig til børn med vanskeligheder indenfor følgende områder: 

 • Spise- og drikkefunktion, hvor barnet har svært ved at bearbejde maden/væsken, og som måske ofte fejlsynker.
 • Savlen, hvor der ses en udtalt slaphed i muskulaturen i og omkring munden.
 • Tale, hvor der høres massive udtalevanskeligheder (som følge af mundmotoriske vanskeligheder)

OBS! OMT vejleder ikke i forhold til amning og flaskegivning. For disse problematikker henvises til sundhedsplejens ammespecialister.

Konsultation hos Oralmotorisk Team:

Konsultationen, hvor barnet kommer sammen med forældrene og fagpersoner, er udelukkende til undersøgelse og vejledning af barnets mundmotoriske vanskeligheder med mulighed for opfølgende konsultation. Der tilbydes ikke et forløb med undervisning eller træning.

Konsultationen indeholder:

•Leg/samtale med barnet

•Observation af barnet i spise- og drikkesituation

•Observation af barnets motorik og sansebearbejdning

•Samtale med forældre/fagpersoner på baggrund af indstillingsskema fra fagperson

Der udarbejdes efterfølgende et notat med en konkret individuel vejledning som sendes til forældrene og indstiller. En vellykket indsats kræver at der er personer i barnets nærmiljø, der kan støtte op omkring vejledningen. Der kræves daglig træning for at opnå det ønskede resultat og det forventes at forældrene tager aktivt del i dette.

OMT har mulighed for at henvise til specialtandlægeklinikken på Gerbrandskolen hvis teamet vurderer at problemet kan ligge i barnets kæbe eller tandstilling.

Hvem kan indstille:

Indstilling til Oralmotorisk Team sker via hospitalet eller en kommunal fagperson:

 • Sundhedsplejerske
 • Talepædagog
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Læge (egen læge eller via hospital)
 • Speciallæge
 • Tandlæge

Vi anbefaler, at du, som indstiller deltager i konsultationen, da du er den som har den tætte kontakt til barnet. Vores erfaring viser at barnet og familien har et stort udbytte af at du deltager, for at støtte op omkring de tiltag som bliver iværksat.

Hvordan indsendes indstillingen?

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den som vedhæftet fil (eventuelt sammen med andre relevante dokumenter) på en af følgende måder:

 • Har du en mailadresse som ender på .kk.dk kan du sende en mail på almindelig vis til dab@buf.kk.dk (dette gælder sundhedsplejersker, fagpersoner o.lign.)
 • Er du tilmeldt tunnelløsningen kan du sende med sikker post til dab@buf.kk.dk  (dette gælder hospitaler, kommuner o. lign.)
 • Har du et cvr-nr kan du sende via virk.dk til Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen – skriv i emnefeltet: ”att: Børnecenter København” (dette gælder læger, tandlæger o.lign.)

Hvad sker der når vi har modtaget din indstilling:

Når vi har modtaget din indstilling sender vi en besked til forældrene om at barnet er på venteliste. Når vi har en ledig tid sender vi indkaldelse til konsultation til forældrene og til dig.

Vær opmærksom på at der kan være ca. 3 måneders ventetid, dog ikke for børn under to år med alvorlige spiseproblemer. Det er ikke muligt at tilbyde telefonisk vejledning i ventetiden.