Børnecenter København

Børnecenter København er en specialrådgivning for børn og unge i København mellem 0-18 år med funktionsnedsættelser.

Børnecenter København er en samling af de mest specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Børnecenter København er etableret for at sikre, at der kun er én indgang for de handicappede børn og unge og deres familier på Børne- og Ungdomsforvaltningens område, men i høj grad også for at sikre ensartede ydelser på tværs af kommunen. Centret er således bydækkende og betjener udover børnene og deres familier også samarbejdspartnere og brugere i kommunens områder.

Centret består af psykologer, tale/hørepædagoger, samt fysio- og ergoterapeuter, som betjener kommunens specialinstitutioner og -skoler. Desuden betjenes en række børn og unge som går i basisgrupper eller gruppeordninger, visse enkeltintegrerede børn samt børn der trænes hjemme.

Børnecenter København rummer desuden et Legetek, Oralmotorisk Team samt Den Ambulante Børneterapi. I Legeteket kan børn og familier, som er tilknyttet Børnecenter København, få råd og vejledning i forhold til leg, aktivitet og kommunikation. Oralmotorisk Team yder råd og vejledning i forhold til børn med vanskelige oralmotorisk problemstillinger. Den Ambulante Børneterapi er et ergo- og fysioterapeutisk tilbud til børn der på grund af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for behandling, samt til børn der har behov for genoptræning efter operation eller brud.

Du kan finde information om de enkelte faggrupper i menuen til højre. Læs mere om Børnecenter Københavns aktiviteter og ydelser ved at klikke på de enkelte menupunkter i banneret foroven.