Hjemmetræning

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
På denne side kan du finde links til information om hjemmetræning i Københavns Kommune.

Familier til børn der er omfattet af Servicelovens §32 har mulighed for at søge om hjemmetræning. Børnecenter København (BUF) har et fagligt samarbejde med Borgercenter Handicap (SOF) i forhold til visitation og tilsyn.

Al henvendelse vedrørende ansøgning om hjemmetræning skal rettes til Borgercenter Handicap - link til sikker post findes på deres hjemmeside; vejledning om hjemmetræning i Københavns Kommune (Socialforvaltningen, Københavns Kommune).

**********

Til familier der allerede har fået bevilget hjemmetræning i Københavns Kommune;

To gange årligt skal der indsendes materiale til til tilsynsbesøg. Dette omfatter:

  • Udfyldt (og revideret) målskema (kan downloades nederst på siden)
  • Materiale fra metodeudbyder
  • Detaljeret ugeskema
  • Senest udarbejdede notat fra institution/skole (fx. elev-/handleplan eller statusbeskrivelse)

Materialet indeholder personfølsomme data, og skal derfor indsendes til Børnecenter København via nedenstående link (Sikker Post). Materialet skal desuden samtidig sendes til Borgercenter Handicap.

Link til Sikker Post til hjemmetræningskoordinator i Børnecenter København.