Gruppeforløb for forældre til småbørn med autisme

Forløbet er målrettet forældre til småbørn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret.

Kurset er afholdt – hold øje med denne side, hvor det næste kursus bliver slået op.

Kursusindhold: Er du småbørnsforældre til et barn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret, kan du tilmelde dig et gruppeforløb. Dette har bl.a. til formål at give dig viden om, hvad autisme betyder for dit barns udvikling samt konkrete bud på, hvordan udfordringerne håndteres i hverdagen. Gruppeforløbet vil bestå af erfaringsudveksling, drøftelse af praktisk pædagogiske forslag samt oplæg.

Hver gruppe består af ca. 7 børns forældre, og er gratis for forældre med bopæl i Københavns kommune.

Formålet med forløbet er:

  • at give forældrene viden om hvad autisme betyder for deres barns udvikling
  • at drøfte, hvordan man konkret kan prøve at håndtere udfordringerne i dagligdagen.

Tidsforløb: Tilbuddet vil strække sig over ca. 2 måneder med 6 gruppesamlinger, som finder sted i januar - marts 2018. Se præcise tidspunkter i den vedhæftede fil nederst på siden.

Kursusledere er psykolog Gitte Hove Bergqvist og talepædagog Lone Gammeltoft, Børnecenter København.

For nærmere informationer, kontakt talepædagog Lone Gammeltoft, tlf: 2725 1998.