Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fysio- og ergoterapeuterne i Børnecenter København betjener hhv. kommunens specialskoler og brugerne i Den Ambulante Børneterapi.

Fysio- og ergoterapeuterne udfører undersøgelse, observation, test, træning, rådgivning og vejledning. Træningen foregår individuelt eller i grupper efter behov. På enkelte skoler tilbydes endvidere afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Formålet med det fysio- og ergoterapeutiske arbejde er overordnet at styrke barnets udvikling, så barnet får optimale muligheder for at klare hverdagens gøremål i hjem, skole og fritidsaktiviteter. Dette med henblik på at barnets samlede trivsel og udvikling styrkes. Der anvendes leg og andre daglige aktiviteter direkte i træningen, i kombination med fagligt anerkendte behandlingsmetoder til at træne betydningsfulde aktiviteter.

I Den Ambulante Børneterapi ydes der rådgivning, undersøgelse og træning til børn og unge i alderen 0-18 år, som bor i Københavns Kommune, og som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne . Dette tilbud er rettet mod børn og unge (og deres familier), som ikke har et tilbud om terapi i institution eller skole. Inden træningen i Den Ambulante Børneterapi iværksættes, udarbejdes en træningsplan i fællesskab med forældrene.

Alle Børnecenter Københavns fysio- og ergoterapeuter udfører genoptræning, enten i Den ambulante Børneterapi eller på den specialskole, hvor barnet er tilknyttet.

************

Kontaktoplysninger på Børnecenterets ergoterapeuter.

Kontaktoplysninger på Børnecenterets fysioterapeuter.