Forældrekursus - leg, kommunikation og samspil

Et kursusforløb i leg, samspil og kommunikation for forældre til børn med autisme og/eller vanskeligheder med kontakt og samspil.

Tilbuddet strækker sig over 4 undervisningsgange samt 3 hjemmebesøg. Kurset er aktuelt under afvikling, der er pt. ikke fastsat datoer for et kommende kursus.

Målgruppe:

Forældre til 0-6-årige børn i specialtilbud i Københavns Kommune.

Indhold i kursusforløbet:

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. På kurset vil relevant teori og strategier gennemgås.

Mellem hver kursusgang vil en kursusleder besøge jer i hjemmet, hvor vi sammen vil afprøve de nye strategier. Ved besøget vil vi i fællesskab optage en video og gennemgå denne for at styrke indlæringen af de nye strategier.

Hvad går tilbuddet ud på:

  • At blive klogere på hvordan jeres barn kommunikerer.
  • At få idéer til hvordan I kan støtte jeres barns sproglige og kommunikative udvikling.
  • At få konkrete strategier I kan bruge i samspillet med jeres barn i hverdagen.
  • At udvikle samspillet og relationen mellem jer og jeres barn gennem leg.
  • At lære andre familier i lignende livssituationer at kende og dele erfaringer med dem.

Yderligere information fås i den vedhæftede fil nederst på denne side.