Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er ændrede eller lukkede pga. corona-virus. Se her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du som borger eller virksomhed stadig kan komme i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Center for Stamme-undervisning

  • ""
Hvis dit barn stammer, kan du søge hjælp på dit lokale PPR-kontor, og få tilsendt et indstillingsskema.

Hvordan kan man hjælpe man et barn der stammer?

  • tal med barnet om stammen
  • vis, at du har tid til at lytte til barnet
  • vis, at du lytter til det barnet fortæller, og ikke efter barnets stammen
  • hold god øjenkontakt
  • lad være med at rette, afbryde eller sige ordene for barnet
  • brug gode samtaleregler, f.eks. at man taler efter tur

Find dit lokale PPR-kontor på nedenstående link.