BUF-flex

 • ""
 • ""
 • ""
 • ""
 • ""
Ergoterapeutisk/Fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK til elever i BUF-Flextilbud

Et BUF-flextilbud gives til elever, som er i målgruppen til en plads på en specialskole eller specialklasserække, og som samtidig kan profitere af at forblive i almenskolen med tildeling af særlige ressourcer til at lave en ekstraordinær indsats for eleven.

Børnecenter København, BCK, er en del af denne særlige indsats i form af tilbud om ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk råd og vejledning på skolen.

Tilbuddet er målrettet børn i BUF-flextilbud med:

Vanskeligheder indenfor sansebearbejdning, eksempelvis:

 • opmærksomhed
 • koncentration
 • visuel perception
 • aktivitetsdeltagelse
 • lav arousal
 • tyngdekraftusikkerhed

Vanskeligheder indenfor motorisk formåen, eksempelvis:

 • finmotorik
 • grovmotorik

Tilbuddet kan indeholde et eller flere af følgende punkter:

 • Undersøgelse
 • Faglig vurdering som klarlægger om barnet har behov for et yderligere forløb
 • Rådgivning og vejledning i barnets skole
 • Yderligere indsats på skolen

 

Procedure for indstilling til ergoterapeutisk/fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK

Indgang til fysio- og ergoterapi

Barnets skole kan, hvis der vurderes at være et behov for terapeutisk råd og vejledning, via skolens sundhedsplejerske/ressourcecentret indstille barnet via indstillingsskema nederst på denne side. I indstillingen tages der stilling til barnets behov for terapeutisk råd og vejledning, herunder hvilke vanskeligheder barnet har indenfor sansebearbejdning og/eller motorisk formåen. Den koordinerende terapeut i BCK videresender indstillingen til den ansvarlige terapeut, der efterfølgende tager kontakt til skolen og i samarbejde med klasseteamet lægger en fælles plan for det videre forløb.

Download, udfyld og gem indstillingsskemaet nederst på denne side (omdøb gerne filen til barnets navn). Send den til BCK som vedhæftet fil, eventuelt sammen med andre relevante dokumenter. Som ansat i Københavns kommune skal du bruge din mailadresse, som ender på .kk.dk, og sende en mail på almindelig vis til dab@buf.kk.dk