VELKOMMEN TIL BØRNECENTER KØBENHAVN

Børnecenter København er en samling af de mest specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Børnecenter København er blandt andet etableret for at sikre ensartede ydelser på tværs af kommunen. Centret er således bydækkende og betjener udover børnene og deres familier også samarbejdspartnere og brugere i kommunens områder.

På denne side kan du få et overblik over hvem vi er, og hvilke ydelser og aktiviteter vi aktuelt tilbyder.

Oplæg og foredrag med fagligt indhold.
Vi afholder løbende tegn-til-talekurser for både forældre og fagfolk.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med svære funktionsnedsættelser
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Tilbud til audiologopæder og talepædagoger i Københavns kommune, som arbejder med børn med autisme.
Forløbet er målrettet forældre til børn med autisme/ADHD, som er startet i skole i år.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Ergoterapeutisk/Fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK til elever i BUF-Flextilbud
Oralmotorisk Teams målgruppe er børn i alderen 0-18 år (bosat i Københavns Kommune) som har større mundmotoriske vanskeligheder.
Forløbet er målrettet forældre til småbørn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret.
Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser
Hvis dit barn pga. nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for træning, kan det modtages i Den Ambulante Børneterapi.
Legeteket på Børnecenter København låner legetøj ud til børn med særlige behov.