VELKOMMEN TIL BØRNECENTER KØBENHAVN

Børnecenter København er en samling af de mest specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Børnecenter København er blandt andet etableret for at sikre ensartede ydelser på tværs af kommunen. Centret er således bydækkende og betjener udover børnene og deres familier også samarbejdspartnere og brugere i kommunens områder.

På denne side kan du få et overblik over hvem vi er, og hvilke ydelser og aktiviteter vi aktuelt tilbyder.

Legeteket på Børnecenter København låner legetøj ud til børn med særlige behov.
Hvis dit barn pga. nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har brug for træning, kan det modtages i Den Ambulante Børneterapi.
Rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser
Oralmotorisk Teams målgruppe er børn i alderen 0-18 år (bosat i Københavns Kommune) som har større mundmotoriske vanskeligheder.
Oplæg og foredrag med fagligt indhold.
Et vejledningsforløb til familier med småbørn med svære funktionsnedsættelser
Forløbet er målrettet forældre til småbørn, der for nylig har fået en diagnose inden for autismespektret.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
En kursusdag for forældre og fagfolk.
Vi afholder løbende tegn-til-talekurser for både forældre og fagfolk.
Ergoterapeutisk/Fysioterapeutisk råd og vejledning ved BCK til elever i BUF-Flextilbud
Forløbet er målrettet forældre til børn med autisme/ADHD, som er startet i skole i år.
Tilbud til audiologopæder og talepædagoger i Københavns kommune, som arbejder med børn med autisme.